Загвар айн агуулгаар эзэмшүүлэх ур чадвар

1М34:ЗАГВАР

Мэдээлэл зүйн бага боловсролын агуулгын "Загвар" айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд оршино.

1М34:К1 Бодит юмс, үзэгдлийг нэрлэх, материаллаг загварын жишээ гаргах, загварчлалын мөн чанар, үүрэг зориулалтыг тодорхойлох 1М34:К2 Бодит юмс, түүний шинж, материаллаг загварыг энгийн жишээгээр тайлбарлах, харьцуулах

1М34:КЗ Бодит юмс, объектыг ангилах, объектыг хэлбэр, дүрс шинж чанараар нь ангилах, энгипн загвар гаргах

1М34:К4 Бодит юмс, объектын шинж чанар, төрлиин ангилалд үнэлгээ өгөх, бусадтай санал солилцох

Агуулгын залгамж холбооны код

1MЗ41 1МХ

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа:

• Бодит юмс, үзэгдлийг ажиглах, тэмдэглэл хөтлөх

• Бодит объектыг загвартай нь харьцуулах

Мэдлэг 1: Объект, бодит юмс, түүний шинж

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх

а) Бодит юмс, үзэгдлүүд, түүний шинжийг тайлбарлах, тодорхойлох;

б) Бодит юмс, үзэгдлүүдийг түүний шинж чанаруудаар нь ангилах;

в) Объект, түүний шинжийг тайлбарлах, тодорхойлох;

г) Материаллаг болон хийсвэр объектыг ялгах, ангилах.

Мэдлэг 2: Загвар

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Материаллаг загварыг тодорхойлох, дүрслэх;

б) Объектын загварыг үг ба дүрсээр илэрхийлэх, дүрслэн харуулах;

в) Объектын загварыг тайлбарлах;

г) Объектын загварын шинж чанар, хэлбэр дүрсийг тодорхойлох, ангилах;

д) Материаллаг загвар, түүний шинж чанар, объектын загвараас ялгагдах ялгааг тайлбарлах

Мэдлэг 3: Загварчлал

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална.

а) Загварчлал, гүйцэтгэх үүргийг энгийн жишээгээр тайлбарлах;

б) Объектыг загварчлах хэрэгцээ шаардлагыг энгийн жишээн дээр тайлбарлах;

в) Энгийн загварыг бүтээх, шинж чанарыг тодорхойлох

2M34: ЗАГВАР

Мэдээлэл зүйн суурь боловсролын агуулгын "Загвар" агуулгын айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд оршино.

2М34:К1 Объектын оршин байх орчин, загварын төрлүуд, түүний хэрэгпээг тодорхойлох; загварчлалын үндсийг тайлбарлах.

2М34:К2 Объект дээр хийгдэх үйлдлийг загварчлан тодорхойлох, зуразлах, томьёолох, турших, харьцуулах.

2М34:КЗ Объөктыг ангилах, загварын ангилах, загварын зураглал, томьёололд шинжилгээ хийх, туршилтыг тайлагнах

2М34:К4 Үйл ажиллагааны ангиллыг шинжлэх, саналаа илэрхийлэх,үнэлэх, хамтран ажиллах, оновчтой шийдэл гаргах, туршилтын дүнг шинжлэх

Агуулгын залгамж холбооны код

2М3431 2ФИЗ1б

2М3431 2ФИ27б

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

Материаллаг загварт шинжилгээ хийх

Мэдлэг 1: Объект, түүн дээр хийх, үйлдлүүд

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Тодорхой объектын оршин байх орчин, шинж чанарыг тайлбарлах, тодорхойлох;

б) Тодорхой объект дээр хийгдэх үйлдлийг тодорхойлох

Мэдлэг 2: Загвар, түүний төрөл

Энэ мэдлэгийн хурээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална.

а) Геометр, математик, бүтцийн загвар ба логик загварын төрлүүдийг жишээгээр тайлбарлах;

б) Объектыг геометр, үг, бүтэц терлөөр тодорхойлсон загвар гаргаж, шинж чанар хэрэглээг нь тодорхойлох, зураглах, томьёолох;

в) Өгөгдсөн загварын төрөл, шинж чанарыг тодорхойлж тайлбарлах

Мэдлэг 3: Загварчлал

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Бодлогын тавил, загварын холбоог тайлбарлах;

б) Энгийн загварын шинж чанарыг тодорхойлох;

в) Сонгосон бодлогын тавилын загварыг боловсруулах, турших, дүн щинжилгээ хийх, үр дүнг бодлогын тавилтай харьцуулах.

ЗМ34: ЗАГВАР

Мэдээлэл зүйн бүрэн дунд боловсролын агуулгын "Загвар" айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд оршино.

ЗМ34:К1 Загварчлалын мөн чанар, үүрэг зориулалтыг тайлбарлах.

ЗМ34:К2 Үйл ажиллагааг загварчпан тодорхойлох, зураглах, томьёолох, турших, харьцуулах

ЗМ34:КЗ Үйл ажиллагааг ангилах, загварт шинжилгээ хийх, турших, шалган сайжруулах.

ЗМ34:К4 Үйл ажиллагааг шинжлэх, үнэлэх, хамтран ажиллах, оновчтой туршилтийн дүнг шинжлэх, сайжруулан хөгжүүлэх

Агуулгын залгамж холбооны код

3M34VI 1 ЗФИ21и

ЗМ342 1 ЗХИ2Зг

ЗМ3421 ЗФИ11

ЗМ342 1 ЗФИ2За

ЗМ3421 ЗФИ11

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

· Физик, математик, биологи, эдийн засгийн мэдээллийн системийн загваруудыг компьютерээс ашиглах

· Өгөгдсөн системийн загварыг бусадтай ха.чтарч боловсруулах;

· Асуудлыг шийдвэрлэх боломжит арга замуудыг дэвшүүлж, хамгийн оновчтойг нь сонгон хэрэгжүүлэх замаар мэдээллийн системийн загварыг гаргах

Мэдлэг 1: Мэдээллийн системийн загвар

а) Мэдээллийн системийн загвар, түүнийг тодорхойлох, тайлбарлах

б) Мэдээллийн системийн загварыг гаргах үндсэн үе шатуудыг тодорхой системийн жишээн дээр тайлбарлах

в) Өгөгдсөн системийн загварыг тодорхойлох, шинжлэх, зураглах

Мэдлэг 2: Физик, математик, биологи, эдийн засгийн мэдээллийн системийн загварууд

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална.

а) Тодорхой жишээн дээр мэдээллийн системийн загварыг тодорхойлох;

б) Тодорхой жишээн дээр мэдээллийн системийн загварт шинжилгзз хийх.

в) Тодорхой жишээн дээр загварыг компыотерээр боловсруулах оновчтой аргыг тодорхойлох, загварчлах, үр дүнд нь шинжилгээ хийх;

г) Компьютер ашиглан гаргасан загварт шинжилгээ хийх, тайлбарлах;

д) Физик, математик, биологи, эдийн засгийн мэдээллийн системийн загваруудыг компьютерээс ашиглах;

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)